logo

Carlotta - the museum database

Fo 1992/0444:23 :: Negativ rullfilm

Object description
Lidköping, kv "Fjolner 5". Stenportsgatan till höger och Målaregatan. Varuhuset Domus, efter tillbyggnaden gick varuhuset ända till Målaregatan. Där tidigare Kopparslagaregatan gick lades ingången till varuhuset.