logo

Carlotta - the museum database

000955 :: Hattmåttsapparat, Konformatör

Object description

Hattmåttsapparat så kallad Konformatör. Apparat för måttagning av huvud och insats för justering av hattmått. På en filtklädd, oval träbas finns en ställning i centrum. Den består av små solfjäderformade, triangulära trästycken, som hålls på plats med en oval träbricka på en fjäderförsedd skruv. Trästycken är numrerade på undersidan, från 1 t om 48. Andra delen består av en oval plan ställning i två delar, sammanhållna av mässingbrickor med fjäder i en ända.

Dessa två delar är rörliga med två vertikala svarvade handtag. De är sammanbundna med den ställning av träbitar, som är rörliga och fjäderspända, för reglering av hattmåttet på undersidan. Vid handtaget sitter en metallbricka med följande text: D.R.P. 1321. På den plana överdelens inre sida står det 506.

Funktion: hattmakeri.

  • Inventarienummer - Föreställer (1)