logo

Carlotta - the museum database

Data elementOCM realnummer

CountValue
4100 ORIENTERINGS OCH REFERENSSYSTEM
6101 IDENTIFIKATION
74102 KARTOR OCH GEOGRAF.BELÄGENHET
3103 ORTNAMN
5105 KULTURÖVERSIKTER
2106 KODADE DATA
59111 KÄLLOR
22113 BIBLIOGRAFIER
1120 FORSKNINGS- OCH UNDERSKNINGSMETOD
18126 INSAMLINGS- OCH UPPTECKN.METO
364131 GEOGRAFISK BELÄGENHET
57132 KLIMAT
260133 TOPOGRAFI
26134 JORDMÅN
32135 MINERALTILLGÅNGAR
248136 FAUNA
204137 FLORA
184138 EKOLOGI
1144 RASER
1156 MÄNNISKAN SOM SAMHÄLLSVARELSE
1614159 LEVNADSBESKRIVNINGAR
21161 FOLKMÄNGD OCH FOLKBOKFÖRING
3162 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING
1165 DÖDLIGHETSSTATISTIK
21166 FLYTTNING INOM LANDET
31167 INVANDRING OCH UTVANDRING
116 DEMOGRAFI
13171 KULTURSPRIDNING
3172
1047172 ARKEOLOGI
19173 TRADERAD HISTORIA
766174 HISTORIA
15175 SKRIFTLIGA KÄLLOR
36176 KULTURFÖRÄNDRINGAR
1177
989177 LOKALHISTORIA
70178 KULTURGEOGRAFI
40179 EKONOMISK HISTORIA
11181 KULTURENS ALLMÄNNA KARAKTÄR
53182 KULTURENS FUNKTION
1185 KULTURENS MÅL
43186 GRUPPIDENTITET
4191 TAL
2193 GRAMMATIK
21197 SPRÅK
15198 DIALEKT
34199 ORTNAMN