logo

Carlotta - the museum database

defining image

Den stora sjöns museum Vänermuseet

Föremål och foton från det maritima livet på Vänern och den gamla hantverks- och industristaden Lidköping kan Du hitta i våra samlingar.

Databasen fylls kontinuerligt på med nya bilder.

Har du uppgifter, kontakta oss så att vi kan höja kvalitén.

The database currently contains...

Föremålsposter
40 600.
Digitala bilder
46 380.
Mest visade föremål
Digitalt fotografi ; Ateljébild av Lidköpings Lucia och tärnor 1960.Från vänster: Lisbeth Wallin, Gunilla Alf, Sonja Svensson, Ingalill Bro...
alt
Senast registrerade föremål
Negativ rullfilm ; Fotoserien, icke närmare beskrivna i bildtext, föreställer arbetsprocessen odh maskiner vid Markströms Guldsmeds AB i S...
alt
Senast avbildade föremål
Negativ rullfilm ; Fotoserien, icke närmare beskrivna i bildtext, föreställer arbetsprocessen, maskiner och arbetet vid Markströms Guldsme...
alt

Månadens föremål

altNegativ rullfilm ; Fabriksarbetare Karl Johansson vid försilvringen hos Wallins, Silverbyn. Foto ur broschyr från Einar Wallin Nysilver, Råda. Observera att originalbilden blev avmaskad vid framställningen. Av någon anledning ville inte redaktören att bakgrunden skulle vara s...

Veckans föremål

altFörpackning för besick ; Förpackning för bestick av märket Oberon, från KB Bröderna Wallins Nysilverfabrik i Lidköping. Tryck i svart och vitt mot gul botten. Hylsa med fönster på ovansidan och texten "oberon", Swedish stainless steel i vitt. På den ena långsidan står: Made i Sw...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...